Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ám Ảnh

8.3 / 15 đánh giá
Thể loại: Phim, Kinh dị, Tâm lý
Đạo diễn: Bảo Nguyên
Sản xuất: liên á
Bộ phim khai thác một vụ mất tích bí ẩn của cô sinh viên tên Thư - một người hiền lành trót sa chân vào lối sống buông thả, thực dụng.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 8.3 114 Phút
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim lẻ 8.9 92 Phút
Phim lẻ 9.1 87 Phút
Phim lẻ 7.7 93 Phút
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim bộ 7.8 5 Tập
Phim lẻ 8.3 119 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 6.9 84 Phút
Phim lẻ 7.1 99 Phút
Phim lẻ 7.5 100 Phút
Phim lẻ 9.2 104 Phút
Phim lẻ 8.1 84 Phút
Phim lẻ 7.4 87 Phút
Phim lẻ 9.7 113 Phút
Phim lẻ 7.4 92 Phút
Phim bộ 8.5 5 Tập
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim bộ 8.4 20 Tập
Phim lẻ 8.3 98 Phút
Phim lẻ 8.3 91 Phút
Phim lẻ 8.5 82 Phút
Phim lẻ 8.3 107 Phút
Phim lẻ 7.4 95 Phút
Phim bộ 8.6 27 Tập
Phim bộ 8.3 63 Tập
Phim bộ 8.4 32 Tập
Phim lẻ 8.1 101 Phút