Sorry, this video is not available in your country.

Âm Tính Rồi Dương Tính Với Covid-19 Có Nguy Cơ Lây Nhiễm Cộng Đồng Không?

chia sẻ

Âm Tính Rồi Dương Tính Với Covid-19 Có Nguy Cơ Lây Nhiễm Cộng Đồng Không?

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 06/08/2020
Hiện nay, nhiều người đi từ Đà Nẵng về được làm test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính nhưng sau đó họ lại có kết quả dương tính trong những lần sau. Thông tin này khiến không ít người dân hoang mang vì đã từng tiếp xúc với người nhiễm trước đây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm