Sorry, this video is not available in your country.

Amazon Bắt Tay Stellantis Sản Xuất Ô Tô Thông Minh

chia sẻ

Amazon Bắt Tay Stellantis Sản Xuất Ô Tô Thông Minh

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 18/01/2022
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon và tập đoàn sản xuất ô tô đa quốc gia Stellantis sẽ hợp tác phát triển ô tô thông minh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm