Sorry, this video is not available in your country.

Ấn Độ Hỗn Loạn Với Lệnh Phong Tỏa

chia sẻ

Ấn Độ Hỗn Loạn Với Lệnh Phong Tỏa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/03/2020
Trong khi một số người tuân theo mệnh lệnh của chính phủ, thì vẫn còn nhiều người chen chúc, thâm chí leo lên nóc xe buýt cố gắng trở để về nhà.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm