Sorry, this video is not available in your country.

Ấn Độ Hứng Chịu Nhiều Vụ Sét Đánh

chia sẻ

Ấn Độ Hứng Chịu Nhiều Vụ Sét Đánh

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/09/2021
Ấn Độ đang ghi nhận nhiều trận sét đánh hơn bao giờ hết. Tại Panna, gần 19 triệu vụ sét đánh đã được ghi nhận trong vòng 12 tháng, từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, so với năm ngoái, con số này cao hơn 34%.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm