Sorry, this video is not available in your country.

Ấn Độ Trên Phim (Tập 2)

chia sẻ

Ấn Độ Trên Phim (Tập 2)

Ấn Độ, vùng đất tỷ dân, nền văn minh cổ xưa, từng là viên ngọc quý của đế chế vĩ đại nhất. Nhiều bộ phim từ thời kỳ này đã mất, nhưng 300 thước phim vẫn còn tồn tại. Chúng được giữ cẩn thận, và đây là lần đầu tiên khán giả hiện đại được chứng kiến.