Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ăn Khế Trả Vàng: Ăn Khế Trả Vàng

8.6 / 41 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Ngày xửa, ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm. Khi người anh lấy vợ, người anh không muốn ở chung với em nữa, nên quyết định chia gia tài. Người anh tham lam chiếm hết cả nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò của cha mẹ để lại, chỉ cho người em một túp lều nhỏ và mảnh vườn, trong đó có cây khế ngọt.
Tags: Audio

Có thể bạn thích