Sorry, this video is not available in your country.

Ấn Tượng Với Triển Lãm Ảnh Phơi Bày Ô Nhiễm Không Khí Ở London

chia sẻ

Ấn Tượng Với Triển Lãm Ảnh Phơi Bày Ô Nhiễm Không Khí Ở London

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/07/2021
Những nghệ sĩ này lấy cảm hứng từ bầu không khí ô nhiễm của Luân Đôn để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật nổi bật này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm