Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Androcles Và Sư Tử: Androcles Và Sư Tử

8.0 / 21 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Androcles là một nô lệ, vì đói khổ nên anh ta bỏ trốn vào rừng. Nào ngờ, vào đến rừng Androcles gặp một chú sư tử, vừa quay đầu bỏ chạy thì thấy con sư tử không hề đuổi theo, anh quay lại và tiến gần đến nó. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tags: Audio

Có thể bạn thích