Sorry, this video is not available in your country.

Anh: Các Lãnh Tụ Hồi Giáo Vận Động Chống Lại Thông Tin Sai Lệch Về Vắc-xin Covid-19

chia sẻ

Anh: Các Lãnh Tụ Hồi Giáo Vận Động Chống Lại Thông Tin Sai Lệch Về Vắc-xin Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 28/01/2021
Các lãnh tụ Hồi giáo trên khắp nước Anh đang nỗ lực để xua tan thông tin sai lệch về vắc-xin Covid-19 để vận động các tín đồ tin rằng vắc-xin Covid-19 là an toàn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm