Sorry, this video is not available in your country.

Anh Hùng Kiến Quốc (Phần 2 - Tập 17)

chia sẻ

Anh Hùng Kiến Quốc (Phần 2 - Tập 17)

Souma được triệu hồi từ Trái Đất đến Elfrieden để làm anh hùng. Sau khi nhận ra tài năng của cậu, Quốc vương đã quyết định thoái vị và đưa Souma lên ngôi với mong muốn tái thiết lại Vương quốc.