Sorry, this video is not available in your country.

Anh Ngừng Dự Luật Cấm Giới Trẻ Hút Thuốc Lá

chia sẻ

Anh Ngừng Dự Luật Cấm Giới Trẻ Hút Thuốc Lá

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Kế hoạch cấm giới trẻ hút thuốc của thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ không nằm trong chương trình nghị sự Quốc hội nước này trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/2024. Điều này có nghĩa một trong những kế hoạch cấm thuốc lá nghiêm ngặt nhất thế giới có khả năng không trở thành luật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm