Sorry, this video is not available in your country.

Anh Phê Duyệt Hầm Đường Bộ Stonehenge Trị Giá 2,2 Tỷ USD

chia sẻ

Anh Phê Duyệt Hầm Đường Bộ Stonehenge Trị Giá 2,2 Tỷ USD

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/11/2020
Anh đã bật đèn xanh cho đường hầm trị giá 2,2 tỷ USD dưới Stonehenge, nhằm giảm ùn tắc gần tượng đài thời tiền sử.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm