Sorry, this video is not available in your country.

Anh Tung Ra Một Loại Thuốc Giá Rẻ Giảm Nguy Cơ Tử Vong Cho Bệnh Nhân Covid-19

chia sẻ

Anh Tung Ra Một Loại Thuốc Giá Rẻ Giảm Nguy Cơ Tử Vong Cho Bệnh Nhân Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 21/06/2020
Một loại thuốc steroid có sẵn trong các bệnh viện - dexamethasone với giá rất rẻ nhưng nó đã tạo nên bước đột phá mới trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covis-19 nghiêm trọng. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm