Sorry, this video is not available in your country.

Apple Trở Thành Công Ty Trị Giá 3 Nghìn Tỷ Đô Đầu Tiên Trên Thế Giới

chia sẻ

Apple Trở Thành Công Ty Trị Giá 3 Nghìn Tỷ Đô Đầu Tiên Trên Thế Giới

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 14/01/2022
Apple là công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị vốn hóa ba nghìn tỷ USD (khoảng 68.3 triệu tỷ đồng), xác lập kỷ lục mới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm