Sorry, this video is not available in your country.

Ba Lan Điều Tra Việc Chính Phủ Cũ Lạm Dụng Phần Mềm Gián Điệp Pegasus

chia sẻ

Ba Lan Điều Tra Việc Chính Phủ Cũ Lạm Dụng Phần Mềm Gián Điệp Pegasus

Người đăng:
Ngày đăng: 02/04/2024
Chính phủ Ba Lan đã mở một cuộc điều tra về việc chính phủ cũ lạm dụng phần mềm gián điệp Pegasus để theo dõi các đối thủ chính trị của mình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm