Sorry, this video is not available in your country.

Bác Sĩ Đuổi Bệnh Nhân Về Nhà

chia sẻ

Bác Sĩ Đuổi Bệnh Nhân Về Nhà

Người đăng: conmalangvudai
Cho rằng bác sĩ "bó tay", không thể điều trị được, ông Ngạn yêu cầu gia đình đưa bệnh nhân về, nếu để lại chỉ làm khổ thầy thuốc.
Tags: tin tức, Sức khỏe

Video Đời sống

Xem thêm