Sorry, this video is not available in your country.

Bác Sĩ Ma Ám Ảnh Ngành Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Của Hàn Quốc

chia sẻ

Bác Sĩ Ma Ám Ảnh Ngành Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Của Hàn Quốc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Tại Hàn Quốc, số lượng ''bác sĩ ma'' bất hợp pháp đã gia tăng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ đang phát triển mạnh của đất nước. ''Bác sĩ ma'' là những nhân viên y tế thực hiện thủ thuật thay vì bác sĩ phẫu thuật được thuê. Nó được thực hiện để tăng số lượng phẫu thuật được tiến hành, tối đa hóa lợi nhuận.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm