Sorry, this video is not available in your country.

Bác Sĩ Trung Quốc, Người Cảnh Báo Về Đại Dịch Sars Qua Đời Ở Tuổi 91

chia sẻ

Bác Sĩ Trung Quốc, Người Cảnh Báo Về Đại Dịch Sars Qua Đời Ở Tuổi 91

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 22/03/2023
Bác sĩ Jiang Yanyong, người đã cảnh báo mức độ nguy hiểm của SARS khi đại dịch càn quét Bắc Kinh năm 2003, vừa qua đời ở tuổi 91.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm