Sorry, this video is not available in your country.

Bác Sĩ Từng Mắc Covid-19 Kể Lại Cảm Giác "Đau Cơ, Đau Xương Khủng Khiếp"

chia sẻ

Bác Sĩ Từng Mắc Covid-19 Kể Lại Cảm Giác "Đau Cơ, Đau Xương Khủng Khiếp"

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/04/2020
Bác sĩ David Hepburn làm việc tại một bệnh viện xứ Wales - người bị nhiễm Covid-19 đã mô tả lại các triệu chứng của bệnh này là "đau cơ, đau xương khủng khiếp".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm