Sorry, this video is not available in your country.

Bậc Thầy Làm Bánh Tương Lai: Paris (Phần 1 - Tập 6)

chia sẻ

Bậc Thầy Làm Bánh Tương Lai: Paris (Phần 1 - Tập 6)

Stephanie Boswell và Ludo Lefebvre lên kế hoạch đến thăm Jade Genin Chocolate, nơi những người thợ làm bánh học cách làm kẹo bonbon.