Sorry, this video is not available in your country.

Bãi Giữ Xe Ở Ga Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông Cản Trở Người Đi Bộ

chia sẻ

Bãi Giữ Xe Ở Ga Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông Cản Trở Người Đi Bộ

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2021 nhưng đến nay tình trạng khu vực nhà ga của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bị chiếm không gian chung làm “của riêng” vẫn đang diễn ra. Các hoạt động kinh doanh trông giữ xe, thu phí gây cản trở và mất trật tự an toàn giao thông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm