Sorry, this video is not available in your country.

Băn Khoăn Bỏ Mức Lương Hưu Tối Thiểu Dẫn Đến "Nghèo Hóa"

chia sẻ

Băn Khoăn Bỏ Mức Lương Hưu Tối Thiểu Dẫn Đến "Nghèo Hóa"

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2023
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bỏ quy định về mức lương hưu tối thiểu. Theo đại biểu Quốc hội Phạm Thị Kiều, đây là điều mà nhiều người lao động đang băn khoăn, vì có thể dẫn đến xu hướng "nghèo hoá" của một bộ phận người dân trong tương lai.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm