Sorry, this video is not available in your country.

Bàn Luận Về Tương Lai Ngành Bán Dẫn Với Ceo Intel

chia sẻ

Bàn Luận Về Tương Lai Ngành Bán Dẫn Với Ceo Intel

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Ngành công nghiệp bán dẫn đang là tâm điểm của sự chú ý toàn cầu, là nền tảng của những công nghệ dẫn đầu xu thế, điển hình là công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chip bán dẫn hiện diện trong mọi thiết bị kỹ thuật số, chứng minh tầm quan trọng bậc nhất trong công cuộc phát triển hướng tới tương lai.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm