Sorry, this video is not available in your country.

Bạn Trẻ May Chăn Ấm Tặng Bà Con Vùng Cao

chia sẻ

Bạn Trẻ May Chăn Ấm Tặng Bà Con Vùng Cao

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 27/01/2021
Từ những tấm vải được tặng, các bạn trẻ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã may hàng trăm chiếc chăn ấm gửi người dân miền biên viễn xứ Nghệ - nơi đang chịu những đợt rét đậm, rét hại đến tê người…

Tin Tức Tất cả

Xem thêm