Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Chiến Hữu - Band Of Brothers | Tập 1

Trong Thế chiến II, một đại đội lính dù mới thành lập từng bước trở thành những chiến binh tinh nhuệ nhất.

Có thể bạn thích