Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Chiến Hữu: Phần 1 - Band Of Brothers S1 | Tập 3

Trong Thế chiến II, một đại đội lính dù mới thành lập từng bước trở thành những chiến binh tinh nhuệ nhất.  

Có thể bạn thích