Sorry, this video is not available in your country.

Bangladesh: Nỗ Lực Sơ Tán Người Dân Khỏi Siêu Bão Giữa Đại Dịch Covid-19

chia sẻ

Bangladesh: Nỗ Lực Sơ Tán Người Dân Khỏi Siêu Bão Giữa Đại Dịch Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/05/2020
Hai nước Ấn Độ và Bangladesh phải chuẩn bị đối phó với siêu bão có sức gió lên đến 240 km/h trong khi vật lộn với đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm