Sorry, this video is not available in your country.

Báo Động Tình Trạng ‘Kéo Hàng Lậu’ Trong Mùa Lũ Ở Miền Tây

chia sẻ

Báo Động Tình Trạng ‘Kéo Hàng Lậu’ Trong Mùa Lũ Ở Miền Tây

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 17/10/2020
Lợi dụng mùa lũ ở ĐBSCL, thời gian gần đây nhóm buôn lậu không còn đai, vác hàng lậu như xưa mà chuyển sang đưa hàng hóa vào túi nylon hoặc bao tải để vừa đi vừa kéo trên nước lũ nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm