Sorry, this video is not available in your country.

Báo Động Tình Trạng Trẻ Bị Rối Loạn TIC Do Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử Quá Nhiều

chia sẻ

Báo Động Tình Trạng Trẻ Bị Rối Loạn TIC Do Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử Quá Nhiều

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/02/2024
Việc sử dụng các thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại, hay máy tính bảng quá nhiều sẽ gây hại tốt cho sức khỏe của trẻ. Một trong số đó là rối loạn TIC. Đây là một dạng rối loạn vận động hay một phát âm không chủ đích, xảy ra bất ngờ nhanh chóng nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt bình thường của trẻ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm