Sorry, this video is not available in your country.

Bão Freddy Ảnh Hưởng Đến 500.000 Người Ở Malawi

chia sẻ

Bão Freddy Ảnh Hưởng Đến 500.000 Người Ở Malawi

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 21/03/2023
Bão Freddy với sức tàn phá kỷ lục đã khiến hơn 460 người thiệt mạng ở miền Nam châu Phi và ảnh hưởng đến trên 500.000 người ở Malawi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm