Sorry, this video is not available in your country.

Bão IAN Khiến Cuba Không Có Điện Khi Bão Tiến Về Florida

chia sẻ

Bão IAN Khiến Cuba Không Có Điện Khi Bão Tiến Về Florida

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 05/10/2022
Mạng lưới điện của Cuba đã bị sập, khiến toàn bộ đất nước mất điện sau khi cơn bão Ian mang theo gió hủy diệt và lũ lụt đến các khu vực phía tây. Tại Florida, các doanh nghiệp phải đóng cửa và các quan chức đã ra lệnh cho 2,5 triệu người phải sơ tán trước khi sự xuất hiện của cơn bão cấp 4 "rất nghiêm trọng". 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm