Sorry, this video is not available in your country.

Báo Sư Tử Con Chào Đời Ở Vườn Thú Paris

chia sẻ

Báo Sư Tử Con Chào Đời Ở Vườn Thú Paris

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 18/10/2020
Emy, một chú puma con 1,5 tháng tuổi, đang được kiểm tra sức khỏe lần thứ hai tại vườn thú Paris. Tất cả những gì còn lại đối với cô ấy là làm quen với nhóm người lớn, những người hiện tại dường như chấp nhận cô ấy khá tốt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm