Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách phần

Bao Thanh Thiên - Justice Pao | Trát Mỹ Án (Tập 1)

8.7 / 128 đánh giá
Đạo diễn: Lưu Lập Lập
Bộ phim xoay quanh Phủ Doãn phủ Khai Phong - Bao Chửng thiết diện vô tư, không sợ cường quyền ác bá, cả hoàng thân quốc thích hoặc quan lớn, quý nhân phạm tội, cũng không thoát khỏi vương pháp. Bên cạnh đó là những câu chuyện yêu hận tình thù, ân oán nan giải.  

Có thể bạn thích