Sorry, this video is not available in your country.

Barcelona Giúp Những Người Đi Biển Bị Khuyết Tật Vui Đùa Trên Biển

chia sẻ

Barcelona Giúp Những Người Đi Biển Bị Khuyết Tật Vui Đùa Trên Biển

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 30/07/2021
Du khách khuyết tật có thể vui đùa trong những con sóng ở bãi biển này. Nó bao gồm ghế lội nước phòng thay đồ được thiết kế theo mục đích hoàn chỉnh với cần cẩu nâng và chín nhân viên cứu hộ được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ những người đi biển.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm