Sorry, this video is not available in your country.

Bắt 2 Tàu Vận Chuyển Gần 200.000 Lít Dầu Trẹn Vùng Biển Tây Nam

chia sẻ

Bắt 2 Tàu Vận Chuyển Gần 200.000 Lít Dầu Trẹn Vùng Biển Tây Nam

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/02/2024
Khoảng 0g ngày 19-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu vận chuyển gần 200.000 lít dầu D.O trái phép trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm