Sorry, this video is not available in your country.

Bất Chấp COVID-19, Nhiều Bạn Trẻ Vẫn “Tụm Năm Tụm Bảy” Tại Trung Tâm TP.HCM

chia sẻ

Bất Chấp COVID-19, Nhiều Bạn Trẻ Vẫn “Tụm Năm Tụm Bảy” Tại Trung Tâm TP.HCM

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 29/03/2020
Trong khi các cấp chính quyền, cùng người dân đang chung tay, quyết tâm dập dịch COVID-19, thì tại một số nơi ở trung tâm TP.HCM vẫn diễn ra tình trạng tụ tập đông người.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm