Sorry, this video is not available in your country.

Bất Chấp Quy Định, Các Tín Đồ Hồi Giáo Indonesia Vẫn Tụ Tập Cầu Nguyện

chia sẻ

Bất Chấp Quy Định, Các Tín Đồ Hồi Giáo Indonesia Vẫn Tụ Tập Cầu Nguyện

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 27/03/2020
Lời khuyên từ các cơ quan y tế về cách tốt nhất để hạn chế sự lây lan của coronavirus là tránh các cuộc tụ họp công cộng đại chúng. Nhưng tại Indonesia - một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới đang gặp khó khăn khi các sự kiện tôn giáo tiếp diễn trên khắp đất nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm