Sorry, this video is not available in your country.

Bát Nháo Tình Trạng Gửi Xe Qua Đêm Khu Vực Xung Quanh Bến Xe Miền Tây

chia sẻ

Bát Nháo Tình Trạng Gửi Xe Qua Đêm Khu Vực Xung Quanh Bến Xe Miền Tây

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 20/11/2023
Thời gian qua, nhiều người bức xúc về tình trạng "cò" gửi xe ngang nhiên hoạt động ở bến xe Miền Tây, đón đầu chèo kéo khách ra gửi xe ở bãi ngoài bến với giá cao. Hoạt động này "nhộn nhịp" hẳn lên khi bãi gửi xe trong bến đang trong thời gian sửa chữa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm