Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Người Dơi Bắt Đầu - Batman Begins

Cậu bé Bruce Wayne đến vùng Viễn Đông để học võ cùng sư phụ Ducard. Khi Ducard tiết lộ mục đích thực sự của tổ chức là phá hủy thành phố Gotham, Wayne chọn cách quay về Gotham để bảo vệ thành phố quê hương. Từ đó Người Dơi ra đời.  
Tags: ,

Có thể bạn thích