Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Người Dơi: Kị Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy - Phần 2 - Batman: The Dark Knight Returns Part II

Người dơi trở lại Gotham và đương đàu với những đối thủ cũ.

Có thể bạn thích