Sorry, this video is not available in your country.

Bầu Cử Mỹ 2024: Dòng Họ Kennedy Tuyên Bố Ủng Hộ Tổng Thống Joe Biden

chia sẻ

Bầu Cử Mỹ 2024: Dòng Họ Kennedy Tuyên Bố Ủng Hộ Tổng Thống Joe Biden

Người đăng:
Ngày đăng: 23/04/2024
Liên quan đến bầu cử Mỹ 2024, dòng họ Kennedy đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống Joe Biden, thay vì ủng hộ ứng viên độc lập Robert Kennedy Jr., một người trong dòng họ và là một trong những đối thủ của ông Biden trong cuộc bầu cử năm nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm