Sorry, this video is not available in your country.

Bên Trong Một Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt Ở Barcelona

chia sẻ

Bên Trong Một Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt Ở Barcelona

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/04/2020
Các bác sĩ ở Tây Ban Nha đã nói với phóng viên Sky News rằng việc đối phó với đại dịch Covid-19 giờ giống như một thảm họa tự nhiên chưa có hồi kết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm