Sorry, this video is not available in your country.

Bệnh Nhân 91 Phi Công Người Anh Đã Cai Máy ECMO Sau Thời Gian Dài Điều Trị

chia sẻ

Bệnh Nhân 91 Phi Công Người Anh Đã Cai Máy ECMO Sau Thời Gian Dài Điều Trị

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 04/06/2020
Ngày 3-6, sau vài ngày giảm dần các thông số ECMO, bệnh nhân 91 phi công người Anh đã được ngưng ECMO. Bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch, huyết áp ổn định, đang được thở máy. Chức năng gan, thận đã phục hồi hoàn toàn…

Tin Tức Tất cả

Xem thêm