Sorry, this video is not available in your country.

Bệnh Viện Đầu Tiên Ở Cần Thơ Thử Nghiệm Buồng Khử Khuẩn Tự Động

chia sẻ

Bệnh Viện Đầu Tiên Ở Cần Thơ Thử Nghiệm Buồng Khử Khuẩn Tự Động

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/03/2020
Lần đầu tiên tại TP. Cần Thơ, một bệnh viện đã làm và đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân tự động dùng cho tất cả người bệnh, thân nhân đến bệnh viện, để phòng ngừa trong mùa dịch bệnh COVID - 19.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm