Sorry, this video is not available in your country.

Bệnh Viện Seattle Sáng Tạo Nhiều Vật Dụng Để Giữ An Toàn Cho Nhân Viên Và Bệnh Nhân

chia sẻ

Bệnh Viện Seattle Sáng Tạo Nhiều Vật Dụng Để Giữ An Toàn Cho Nhân Viên Và Bệnh Nhân

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 12/04/2020
Từ một nơi thiếu thốn về các thiết bị bảo hộ, nhiều bác sĩ tại bệnh viện Seattle đã sáng tạo nhiều đồ dùng để bảo vệ chính mình và bảo vệ các bệnh nhân. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm