Sorry, this video is not available in your country.

Bệnh Viện Washington "Sáng Chế" Vật Dụng Bảo Vệ Bác Sĩ Chống Covd-19

chia sẻ

Bệnh Viện Washington "Sáng Chế" Vật Dụng Bảo Vệ Bác Sĩ Chống Covd-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/03/2020
Mark Tonelli, một bác sĩ chăm sóc đặc biệt và chuyên gia về đạo đức sinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Washington, thảo luận về việc bệnh viện của ông đã sẵn sàng cho sự gia tăng của bệnh nhân Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm