Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Bèo Mây Đôi Ngã

Bèo Mây Đôi Ngả: Bèo Mây Đôi Ngã (Phần 1)

9.5 / 50 đánh giá
Thể loại: Cải lương
Nghệ sĩ: Hương Lan , Vũ Linh
Sản xuất: Rạng Đông
"Bèo mây đôi ngả" là vở cải lương đặc sắc gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ Tài Linh, vở với sự tham gia của nghệ sĩ Tài Linh, Hương Lan...

Có thể bạn thích