Sorry, this video is not available in your country.

Bếp Ăn Hỗ Trợ Người Bán Vé Số Vẫn Đỏ Lửa Trong Thời Gian Nghỉ Dịch

chia sẻ

Bếp Ăn Hỗ Trợ Người Bán Vé Số Vẫn Đỏ Lửa Trong Thời Gian Nghỉ Dịch

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 07/04/2020
Nhằm hỗ trợ những người bán vé số trong thời gian nghỉ bán thực hiện cách ly xã hội. Bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tại thành phố Sa Đéc vẫn đỏ lửa phục vụ người nghèo trong thời gian này. Những suất ăn miễn phí này được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ và được duy trì từ tháng 8/2016 đến nay.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm