Sorry, this video is not available in your country.

Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù (Phần 3 - Tập 6)

chia sẻ

Bí Ẩn Ở Trang Trại Ếch Mù (Phần 3 - Tập 6)

Bên dưới khu đất của Duane Ollinger ở Utah có một cái hố bí ẩn được cho là ẩn giấu rất nhiều kho báu. Và ông tin rằng có rất nhiều vàng bị vùi lấp ở dưới đó.